İşitme Kaybı

İşitme Kaybı Tedavisi

İşitme Kaybına Neden Olan Faktörler Nelerdir? 

İşitme Kaybı Çocuklarda, özellikle 0–6 yaş arasında ömür boyu kullanacakları lisan, akademik başarı, sosyal ilişki kurabilme gibi yeteneklerin çok büyük bir yüzdesi gelişmektedir. 

Bu nedenle çocukların işitme kayıplarının erken tanınması ve tedavi ve rehabilitasyonu çok önem taşır. Bu nedenle çocuğunuzun işitme kaybı şüphesi varsa vakit geçirmeden bir KBB muayenesi ve işitme testi yapılması çok önemlidir. Özellikle televizyonu çok yakından ve yüksek sesle seyreden söylenenleri ha? Hı? Efendim gibi sorularla tekrar ettiren çocukların işitmelerinin kontrolünün gecikmesi geri dönüşü olmayan kayıplara neden olabilir.

Yeni Doğan Bebeklerde İşitme Kaybı

Yeni doğan bebeklerin işitme taramalarının yapılması ihmal edilmemeli, gürültüden etkilenmeyen sese tepki vermeyen bebeklerin muayeneleri geciktirilmemelidir.

Yaşla birlikte herkeste gelişen işitme kaybının tanınması, işitme testleri ile takibi ve gerekirse cihaz ile rehabilitasyonu insanların sağlıklı bir sosyal yaşam sürebilmeleri, günlük ilişki ve işlerini sürdürebilmeleri açısından önemlidir ve bu konuda gecikmememiz gerekir.